Nostalgia, 1986

Miami Beach 2014
Barbara Mathes Gallery
Mixed media
Yayoi Kusama Nostalgia, 1986 Mixed media 11 3/4 x 8 x 5 inches 30 x 20 x 12.5 cm