Dawn, 2013

Miami Beach 2014
Tilton Gallery
Mixed media on paper
Kianja Strobert Dawn, 2013 Mixed media on paper