Peace, 2012

Hong Kong 2015
Polígrafa Obra Gràfica
Etching
Wang Huai Qing Peace, 2012 Etching