.phg.s03_I, 2014

Basel 2015
Konrad Fischer Galerie
Thomas Ruff phg.s03_I, 2014 C-Print; 240 x 185 cm