Ketuta Alexi-Meskhishvili, Berlin, 2015

Basel 2015
Sadie Coles HQ
Painting
oil on board
48.3 x 40.8 x 2.5 (厘米)
19.0 x 16.1 x 1.0 (吋)