Tout n’est pas fleur (‘Whistle While You Work’ series), 2013

Miami Beach 2016
Kalfayan Galleries
Sculpture
raw clay, pottery, wire, concrete, acrylic
28.0 x 34.0 x 31.0 (厘米)
11.0 x 13.4 x 12.2 (吋)