Taong Kumukuha ng pugad ng balinsasayaw (Man Gathering the Swift Bird's Nest), 1986 - 1991

Hong Kong 2018
Rossi & Rossi
Painting
Oil on canvas
190.5 x 156.2 (cm)
75.0 x 61.5 (inch)