Teatro Juarez Guanjuato III 2015, 2015

Miami Beach 2018
Sean Kelly
Photography
C-print
182.9 x 215.9 (厘米)
72.0 x 85.0 (吋)